05/10/2022 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Tường oán trách non sông

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2007 03:12

 

Tắt qua dặm liễu, trải ngàn dâu,
Sầu chất non sông nặng một bầu.
Giọt ngọc hai hàng chan bể thảm,
Mày châu đôi đỉnh giát thành sầu.
Chàm pha, ngại thấy doành[1] xanh mặt,
Mây nổi, thêm lo đá bạc đầu.
Ngư địch[2], tiều ca[3] đâu dắng dỏi,
Bên tai đồng vọng tiếng thiều[4] tâu.
[1] Sông.
[2] Sáo chài.
[3] Khúc ca tiều phu.
[4] Nhạc thiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vương Tường oán trách non sông