01/10/2022 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh khổ qua
咏苦瓜

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:30

 

Nguyên tác

天然齊贐争,
獨得苦瓜名。
老到心仍赤,
初來眼尽青。
蔓生緣構架,
苦味更調羹。
五性中求備,
非苦恐不成。

Phiên âm

Thiên nhiên tề tẫn tranh,
Độc đắc khổ qua danh.
Lão đáo tâm nhưng xích,
Sơ lai nhãn tận thanh.
Mạn sanh duyên câu giá,
Khổ vị cánh điều canh.
Ngũ tính trung cầu bị,
Phi khổ bất thành khủng.

Dịch nghĩa

Cây thiên nhiên sinh ra có sự tranh luận
Chỉ vì cái tên mướp đắng
Càng già lòng càng đỏ
Lúc trẻ mắt vẫn xanh
Loài dây leo nương theo giàn cây
Vị đắng thích hợp cho nồi canh ngon
Năm tính đều hoàn bị
Không đắng thì sợ không xong

Bản dịch của Hạ Thái

Tự khởi thiên nhiên sớm luận tranh
Cái tên mướp đắng đã thành danh
Càng già ruột nhũn, sang màu đỏ
Khi trẻ da sần, giữ sắc xanh
Chằng chịt dây leo theo giậu cảnh
Thơm tho trái đắng lịm nồi canh
Một mình có đủ đầy năm tính
Bởi vị trời sinh vốn kết thành
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Vịnh khổ qua