08/07/2020 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Ngưu Đầu sơn đình tử
登牛頭山亭子

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:00

 

Nguyên tác

路出雙林外,
亭窺萬井中。
江城孤照日,
山谷遠含風。
兵革身將老,
關河信不通。
猶殘數行淚,
忍對百花叢。

Phiên âm

Lộ xuất song lâm ngoại,
Đình khuy vạn tỉnh trung.
Giang thành cô chiếu nhật,
Sơn cốc viễn hàm phong.
Binh cách thân tương lão,
Quan hà tín bất thông.
Do tàn sổ hàng lệ,
Nhẫn đối bách hoa tùng.

Dịch nghĩa

Con đường đi ra từ hai bên rừng,
Căn đình nhìn xuống thấy cả vạn nhà.
Mặt trời chiếu khu thành trơ trọi bên sông,
Gió từ xa thấm hơi hang núi thổi tới.
Loạn lạc khiến thân này đâm già yếu,
Xa cách núi sông nên tin tức không đưa được.
Vẫn còn vài hàng nước mắt,
Đành đem ra giỏ trước trăm khóm hoa.

Bản dịch của Phan Ngọc

Đường đi giữa rừng mát
Đình nhìn vạn giếng thơi
Mặt trời thành sông chiếu
Hang núi gió reo cười
Thân già binh đao mãi
Thư cách không đến nơi
Hai hàng lệ ngừng chảy
Không nỡ đón hoa tươi
(Năm 763)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đăng Ngưu Đầu sơn đình tử