07/07/2022 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Long Môn Phụng Tiên tự
遊龍門奉先寺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2011 04:32

 

Nguyên tác

已從招提遊,
更作招提境。
陰壑生虛籟,
月林散清影。
天闕象緯逼,
雲臥衣裳冷。
欲覺聞晨鐘,
金人發深省。

Phiên âm

Dĩ tòng chiêu đề[1] du,
Canh tác chiêu đề cảnh.
Âm hác sinh hư lại,
Nguyệt lâm tán thanh ảnh.
Thiên khuyết tượng vĩ bức,
Vân ngọa y thường lãnh.
Dục giác văn thần chung,
Kim nhân phát thâm tỉnh.

Dịch nghĩa

Đã đi thăm chùa,
Còn được ngủ lại đêm ở chùa.
Trong hang âm u mát lạnh có những âm thanh mơ hồ,
Trăng chiếu trong rừng tạo những hình ảnh trong sáng.
Sao nơi cổng trời như gần ngay bên mình,
Nằm trong mây nên quần áo lạnh toát.
Chờ nghe tiếng chuông ban mai,
Khiến người ta thức tỉnh lẻ thâm sâu của đạo pháp.

Bản dịch của Phạm Quỳnh

Đã chơi chốn chiêu đề
Lại ngủ chốn chiêu đề
Khe tối vo ve gió
Cây rừng thấp thoáng trăng
Núi cao áp tận trời
Mây phủ quần áo lạnh
Muốn tỉnh nghe chuông sớm
Khiến người giác ngộ sâu
(Năm 736)

Trong những bài thơ của Đỗ Phủ còn lại đến nay, đây là bài được làm sớm nhất. Long Môn tức Y Khuyết, còn có tên là Khuyết Khẩu, núi nằm ở phía bắc huyện Y Quan, phủ Hà Nam 45 dặm.

Nguồn: Hoa Đường tuỳ bút, Phạm Quỳnh, NXB Hội nhà văn, 2011
[1] Nghĩa là "chùa". Gốc vốn từ tiếng Phạn "caturdesa" (có nghĩa là "tứ phương", sau chuyển sang nghĩa chùa chiền).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Du Long Môn Phụng Tiên tự