22/10/2021 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới


Tác giả: Cao Tự Thanh - Cao Văn Dũng

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2015 22:31

 

Nguyên tác

兩日濛濛雨,
乾坤蔽白幡。
香離花獨落,
風息葉加寒。
世路添污濘,
殘編再濕斑。
暮霞凝滴影,
黯黯此江山。

Phiên âm

Lưỡng nhật mông mông vũ,
Càn khôn tế bạch phan.
Hương ly hoa độc lạc,
Phong tức diệp gia hàn.
Thế lộ thiêm ô nính,
Tàn biên tái thấp ban.
Mộ hà ngưng trích ảnh,
Ảm ảm thử giang san.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hai ngày liền mưa rơi mờ mịt,
Phướn trắng che khuất đất trời.
Hương rời, hoa rụng một mình,
Gió tắt, lá cây càng lạnh.
Đường đời thêm nhiều bùn nhơ,
Sách cũ lại loang vết ẩm.
Ráng chiều đọng bóng nước nhỏ,
Núi sông hiu hắt tiêu điều.
5-2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Tự Thanh » Vũ