16/06/2021 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt - Giai nhân
西江月-佳人

Tác giả: Tư Mã Quang - 司馬光

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Y Như vào 28/07/2009 10:35

 

Nguyên tác

寶髻鬆鬆挽就,
鉛華淡淡妝成。
紅煙翠霧罩輕盈,
飛絮遊絲無定。

相見爭如不見,
有情還似無情。
笙歌散後酒微醒,
深院月明人靜。

Phiên âm

Bảo kế tùng tùng vãn tựu,
Duyên hoa đạm đạm trang thành.
Hồng yên thuý vụ trạo khinh doanh,
Phi nhứ du ty vô định.

Tương kiến tranh như bất kiến,
Hữu tình hoàn tự vô tình.
Sinh ca tán hậu tửu vi tỉnh,
Thâm viện nguyệt minh nhân tĩnh.

Dịch nghĩa

Búi tóc bồng bồng mới kết thành,
Phấn hồng nhàn nhạt vừa trang điểm.
Mái chèo êm đềm rẽ khói hồng sương biếc,
Bông liễu bay tơ phiêu dạt vô định không biết về đâu.

Gặp nhau chẳng thà rằng không gặp,
Hữu tình hoá lại như vô tình.
Tàn tiệc hết sênh ca, người cũng tỉnh cơn say,
Nơi vườn sâu trăng soi người lặng bóng.

Bản dịch của Song Tuyết

Búi tóc buông lơi mới kết,
Phấn thơm man mác tân trang.
Khói hồng sương biếc nhẹ chèo loang,
Tơ liễu bay đi vô định.

Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp,
Hữu tình rồi cũng vô tình.
Người say tỉnh rượu bặt ca sênh,
Viện thẳm bên trăng u tịch.
Đề khảo: Lý Bạch (Tô đài lãm cổ) có câu “Chỉ kim duy hữu Tây giang nguyệt, Tằng chiếu Ngô vương cung lý nhân”. Trương Hựu lại có câu “Tây giang thượng nguyệt, viễn chiếu chinh y”, đây chính là nguồn gốc tên của từ điệu. Bài này còn có một tên khác là Bộ hư từ, theo Ngô Nhiệm Thần thì đây vốn là tên một pháp khúc của đạo gia.
(Sắp xếp lại từ bản dịch nghĩa của Vi Nhất Tiếu)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Quang » Tây giang nguyệt - Giai nhân