25/09/2023 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu dữ chư công yến Phan thị Thành Xương viên
中秋與諸公讌藩氏成昌園

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 13:21

 

Nguyên tác

風吹細雨出重城,
露菊霜荷夕氣清。
待月萬家燈火戲,
遏雲五夜竹絲聲。
東都人物非前度,
藩氏園亭尚舊名。
明日來蘇江上過,
酒闌客散不勝情。

Phiên âm

Phong xuy tế vũ xuất trùng thành,
Lộ cúc sương hà tịch khí thanh.
Đãi nguyệt vạn gia đăng hoả hí,
Át vân ngũ dạ trúc ty thanh.
Đông Đô nhân vật phi tiền độ,
Phan thị viên đình thượng cựu danh.
Minh nhật lai Tô giang thượng quá,
Tửu lan khách tán bất thăng tình.

Dịch nghĩa

Gió thổi mưa nhỏ, ra khỏi mấy lớp thành,
Sương móc trên cúc trên sen, khí của buổi chiều tối thanh đạm.
Đợi khi trăng chiếu, vạn nhà sẽ lên đèn đi chơi,
Tiếng đàn canh năm ngăn cản không cho mây kéo tới.
Cảnh vật và con người của Đông Đô không còn như trước,
Nhưng sân vườn của họ Phan thì vẫn tên như cũ.
Ngày mai đi trên sông Tô Lịch,
Tiệc rượu hết, khách tan cả, lòng hết sức buồn rầu.
Lời dẫn: “Phiên thị Thành Xương viên, nhị thập niên tiền, đình chiểu hoa mộc, vi Thăng Long chư viên chi quan. Tao nhân mặc khách, dĩ cập tứ phương hào sĩ, vãng vãng ư thử, thương vịnh du yến. Quyết hậu gia trung lạc, viên dị ư tha chủ, du thưởng chi khách, vân phi vũ tán. Cận nhật nãi tử bốc cư cựu viên chi nam, do sự tài hoa thực trúc, tu phục đoạ tự. Tuy phong lưu thắng tích bất tỉ nang thời, nhi tiêu sái tự thưởng diệc thù khả hỷ. Cố nhân nhưng Thành Xương cửu cựu danh xưng chi, phiên thị Quảng Đông thuộc khách.” 藩氏成昌園,二十年前,亭沼花木,為昇龍諸園之冠。騷人墨客,以及四方豪士,往往於此,觴詠遊宴。厥後家中落,園易於他主,遊賞之客,雲飛雨散。近日乃子卜居舊園之南,猶事栽花植竹,修復墮緒。雖風流勝跡不比囊辰,而瀟灑自賞亦殊可喜。故人仍成昌九舊名稱之,藩氏廣東屬客。 (Thành Xương viên của họ Phan, 20 năm trước, có đình, ao, hoa cỏ, đứng đầu trong các vườn của Thăng Long. Tao nhân mặc khách cùng với hào sĩ bốn phương thường hay tới đây thưởng vịnh, yến tiệc. Về sau, do gia cảnh suy tàn, vườn chuyển cho chủ khác, những khách tới thăm quan thưởng ngoạn nơi này cũng tan tác cả. Gần đây có tử bốc[1] ở phía nam của vườn cũ, cũng có tu sửa vun hoa trồng trúc, khôi phục lại trước kia. Tuy cảnh phong lưu thắng tích chẳng thể so sánh với khi xưa, nhưng dáng vẻ thanh thoát cũng thực đáng mừng. Người xưa vẫn gọi tên cũ là Thành Xương viên. Họ Phan ấy là thuộc khách của Quảng Đông.)

Nguồn: Dương Văn Hà, Khảo cứu văn bản Thạch Nông thi tập của Nguyễn Tư Giản, Luận văn thạc sĩ ngành Hán Nôm, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017
[1] Chưa rõ là gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Trung thu dữ chư công yến Phan thị Thành Xương viên