24/03/2023 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khai bút năm Mậu Tuất

Tác giả: Toan Ánh - Nguyễn Văn Toán

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/10/2015 08:23

 

Mậu Tuất xuân này tuổi bốn tư,
Trẻ không còn trẻ, sức còn dư.
Con sinh năm một đông nhà cửa;
Văn viết câu dầm chật án thư.
Tiếng pháo Giang Châu ầm lối xóm;
Câu thơ Lý Đỗ rộn sân từ.
Còn xuân, xuân tới còn khai bút,
Tuổi mới như mình há chịu ư?…
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Toan Ánh » Khai bút năm Mậu Tuất