10/07/2020 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu nguyệt kỳ 1
中秋月其一

Tác giả: Lý Kiệu - 李嶠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2014 08:24

 

Nguyên tác

盈缺青冥外,
東風萬古吹。
何人種丹桂,
不長出圓枝。

Phiên âm

Doanh khuyết thanh minh ngoại,
Đông phong vạn cổ xuy.
Hà nhân chủng đan quế[1],
Bất trưởng xuất viên chi.

Dịch nghĩa

Lúc tròn, lúc khuyết, lúc trong sáng, lúc tối tăm,
Gió đông xưa nay vẫn mãi thổi.
Ai trồng cây quế đỏ trên đó,
Mà mãi không lớn để phát ra cành tròn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài mặt trăng lúc tròn lúc khuyết
Là gió đông thổi riết không ngừng
Ai trồng cây quế trên trăng
Mà sao chẳng lớn để cành phát sinh
[1] Cây quế lá đỏ. Người xưa nhìn những vết trên mặt trăng tưởng tượng là hình con thỏ, hoặc hình cây quế đỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kiệu » Trung thu nguyệt kỳ 1