22/03/2023 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đứng trên bờ địa cầu nổi hiệu kèn
立在地球边上放号

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 22:54

 

Nguyên tác

无数的白云正在空中怒涌,
啊啊!好幅壮丽的北冰洋的情景哟!
无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。
啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!
啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!
啊啊!力哟!力哟!
力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

Bản dịch của Phan Văn Các

Mây trắng bạt ngàn trên trời cao cuồn cuộn
Ôi! Phong quang Bắc Băng Dương tráng lệ biết bao!
Thái Bình Dương mênh mang dâng sức mạnh toàn thân chực xô đổ địa cầu
A! Ôi sóng lũ trước mặt tôi sùng sục
A! Huỷ hoại không ngừng, sáng tạo không nghỉ, nỗ lực không thôi!
A! Lực ôi! Lực ôi!
Nét vẽ của Lực, điệu múa của Lực
Tiêu chuẩn của Lực ôi!
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Đứng trên bờ địa cầu nổi hiệu kèn