27/09/2023 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài xuân thập vịnh kỳ 10
懷春十詠其十

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 09:27

 

Nguyên tác

風流邂逅古來多,
底事如何又坎坷。
帶悶書懷容易懶,
催愁春漏等閒過。
塵心慢把相思燕,
豪氣空成別恨魔。
最是關懷難遣處,
臨時一轉漾秋波。

Phiên âm

Phong lưu giải cấu cổ lai đa,
Để sự như hà hựu khảm kha.
Đới muộn thư hoài dung dị lãn,
Thôi sầu xuân lậu đẳng nhàn qua.
Trần tâm mạn bả tương tư yến,
Hào khí không thành biệt hận ma.
Tối thị quan hoài nan khiển xứ,
Lâm thời nhất chuyển dạng thu ba.

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Người xưa kỳ ngộ cũng nhiều
Sao nay ta lại gặp nhiều khó khăn
Ngại buồn tấc dạ băn khoăn
Ôm sầu luống để đêm Xuân bóng tà
Nhớ ai con én bay xa
Giận ai như giận con ma trêu mình
Một điều không nỡ dứt tình
Là khi chưa bước mắt xanh đưa chào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Hoài xuân thập vịnh kỳ 10