18/04/2024 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xử sĩ Lô Hỗ sơn cư
處士盧岵山居

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/04/2017 07:50

 

Nguyên tác

西溪問樵客,
遙識主人家。
古樹老連石,
急泉清露沙。
千峰隨雨暗,
一徑入雲斜。
日暮鳥飛散,
滿山蕎麥花。

Phiên âm

Tây khê vấn tiều khách,
Dao thức chủ nhân gia.
Cổ thụ lão liên thạch,
Cấp tuyền thanh lộ sa.
Thiên phong tuỳ vũ ám,
Nhất kính nhập vân tà.
Nhật mộ điểu phi tán,
Mãn sơn kiều mạch hoa.

Dịch nghĩa

Phía tây suối hỏi thăm tiều phu,
Được biết nhà chủ nhân ở chỗ đằng xa kia.
Rễ cây cổ thụ quấn quít vào đá,
Nước suối trong chảy xiết thấy rõ cát dưới đáy.
Ngàn núi u ám vì mưa,
Một đường mòn khuất trong mây thấp.
Trời chiều chim bay tản mạn,
Khắp núi thấy lúa kiều mạch ra bông.

Bản dịch của Nhất Nguyên

Khe tây hỏi tiều khách
Xa biết nhà chủ nhân
Cổ thụ già leo đá
Cát lộ dưới giòng trong
Mưa mờ ngàn ngọn núi
Đường vào mây quấn quanh
Chiều xuống chim bay loạn
Khắp núi mạch đâm bông.
Núi Lô Hỗ nay không rõ ở đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Xử sĩ Lô Hỗ sơn cư