18/09/2020 21:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu nhau chưa ráo mồ hôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 21:55

 

Yêu nhau chưa ráo mồ hôi,
Chưa tan buổi chợ, đã rời nhau ra.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Yêu nhau chưa ráo mồ hôi