02/07/2022 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ đồng thành phủ viện Bồ Nguyên Tôn Thất Chử tiên sinh xuân nhật ký hoài Quảng Nghĩa án sát Kính Đình Ưng Trình huynh nguyên vận
和同城撫院蒲源尊室渚先生春日寄懷廣義按察敬亭膺脭兄原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 08:26

 

Nguyên tác

曲江借寇為垂憐,
竹馬兜鍪夢久懸。
望重斗山瞻大吏,
情殷草木慶春天。
白頭再遇幾三月,
青眼相期數十年。
說道敬亭余更甚,
續貂吟憶酒尊前。

Phiên âm

Khúc giang[1] tá khấu[2] vị thuỳ liên,
Trúc mã[3] Ðâu Mâu[4] mộng cửu huyền.
Vọng trọng đẩu sơn chiêm đại lại,
Tình ân thảo mộc khánh xuân thiên.
Bạch đầu tái ngộ cơ tam nguyệt[5],
Thanh nhãn[6] tương kỳ sổ thập niên.
Thuyết đạo Kính Ðình dư cánh thậm,
Tục điêu[7] ngâm ức tửu tôn tiền.

Dịch nghĩa

Thật thương cho ông, làm quan lớn ở xứ có sông Trà Khúc
Bạn cũ ở miền núi Ðâu Mâu thật nhớ nhung
Nhìn dãy núi cao nhớ về ông quan lớn
Tình như đầy khắp cả cây cỏ đón mùa xuân
Ðã bạc đầu, biết mấy năm nữa mới gặp được nhau
Bạn quí,cùng hẹn gặp lại biết mấy chục năm sau
Nói đến ông Kính Ðình, lòng ta thật nhung nhớ
Nhớ khi cùng nhau châm rượu ngâm nga

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thương anh quan trấn xứ sông Trà
Bạn cũ Ðâu Mâu nhớ thiết tha
Ngưỡng ngóng núi non trông bạn cũ
Tình vương cây cỏ đón xuân qua
Bạn già gặp lại bao năm nữa
Mắt biếc tương phùng mấy thuở xa
Nói đến Kính Trình lòng bịn rịn
Nhớ khi nâng chén chuyện ngâm nga
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Sông Trà Khúc ở tỉnh Quảng Ngãi.
[2] Một chức quan xưa của Trung Quốc, tích Khấu Chuẩn đời Tống.
[3] Tình bạn thân, lấy ý từ "Thanh mai trúc mã" 青梅竹馬, bạn bè thân từ thuở còn bé. Bài "Trường Can hành" 長干行 của Lý Bạch có câu: "Lang kỵ trúc mã lai, Nhiễu sàng lộng thanh mai" 郎騎竹馬來,遶床弄青梅 (Chàng cưỡi ngựa trúc tới, đi quanh giường giỡn chọc nàng chơi).
[4] Tên núi ở tỉnh Quảng Bình.
[5] Tháng ba, chỉ thời gian. Ở đây ý chỉ đơn vị thời gian một năm.
[6] Chỉ bạn thân, coi trọng, mắt xanh. Nguyễn Tịch, một trong Trúc Lâm thất hiền 竹林七賢, khi gặp bạn tri kỷ thì tiếp bằng mắt xanh, khi gặp khách tục, khinh bỉ thì tiếp bằng mắt trắng.
[7] Tiếp tục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ đồng thành phủ viện Bồ Nguyên Tôn Thất Chử tiên sinh xuân nhật ký hoài Quảng Nghĩa án sát Kính Đình Ưng Trình huynh nguyên vận