15/08/2020 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1
桃花驛道中其一

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:02

 

Nguyên tác

潛山入百里,
西接楚山雲。
古石瘦如鬼,
新松長比人。
萬畦宜菽麥,
十日隔風塵。
白連河北山,
山中如不聞。

Phiên âm

Tiềm Sơn[1] bát bách lý,
Tây tiếp Sở sơn vân.
Cổ thạch sấu như quỷ,
Tân tùng trường tỷ nhân
Vạn huề nghi thục mạch,
Thập nhật cách phong trần.
Bạch Liên Hà Bắc sơn,
Sơn trung như bất văn.

Dịch nghĩa

Trạm Đào Hoa cách Tiềm Sơn tám trăm dặm,
Phía tây tiếp liền mây núi Sở.
Đá cổ gầy như quỷ,
Thông non cao bằng người.
Vạn khoảng ruộng, dâu lúa đều tốt,
Đã mười ngày xa gió bụi.
Qua dãy Bạch Liên ở Hà Bắc,
Trong núi vắng lặng như không nghe thấy gì.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Non Tiềm tám trăm dặm,
Núi Sở liền phía tây.
Đá mọc gầy như quỉ,
Thông cao vừa tầm người.
Lúa đầy muôn khoảng tốt,
Bụi cách hàng tuần nay.
Dãy Bạch Liên Hà Bắc,
Trong non lặng suốt ngày.
Đào Hoa thuộc tỉnh An Huy 安徽, nơi có đầm Đào Hoa nổi tiếng (xem bài Đào Hoa đàm Lý Thanh Hiên cựu tích).

[1] Núi thuộc huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1