17/05/2021 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Ninh ký kiến
南寧記見

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2020 22:13

 

Nguyên tác

南寧俗號小南京,
人物繁華滿巿城。
夾道屋廬幬幛日,
臨流臺榭燭垂星。
三江清掩蛟蜒窟,
七嶺閒綏豹尾旌。
治世官曹無別事,
幾鋪孔雀檻調鶯。

Phiên âm

Nam Ninh tục hiệu Tiểu Nam Kinh,
Nhân vật phồn hoa mãn thị thành.
Giáp đạo ốc lư trù chướng nhật,
Lâm lưu đài tạ chúc thuỳ tinh.
Tam giang thanh yểm giao diên quật,
Thất lĩnh[1] nhàn tuy báo vĩ tinh.
Trị thế quan tào vô biệt sự,
Kỷ phô khổng tước hạm điều oanh.

Dịch nghĩa

Nam Ninh tục gọi Tiểu Nam Kinh,
Nhân vật phồn hoa khắp thị thành.
Nhà cửa bên đường, rèm che trời nắng,
Lâu đài kề sông, nến thắp như sao.
Tam giang nước trong giấu hang thuồng luồng,
Thất lĩnh phất phơ cờ đuôi báo.
Đời thịnh trị, cửa quan không gấp việc,
Kỷ trải khăn đồng tước, oanh hót ngoài hiên.

Bản dịch của Lâm Giang

Nam Ninh tục gọi Tiểu Nam Kinh,
Nhân vật phồn hoa khắp thị thành.
Nhà cửa bên đường, rèm lất phất,
Lâu đài kề bến, nến lung linh.
Hang giao thấp thoáng, dòng trong vắt,
Cờ báo phất phơ, núi biếc xanh.
Công quán nhởn nhơ, đời thịnh trị,
Trải khăn đồng tước, rộn chim oanh.
Phủ Nam Ninh thuộc Quảng Tây.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Nguyên chú: Ở Nam Ninh có bảy ngọn Mã Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Nam Ninh ký kiến