23/10/2021 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:33

 

Tặng những em gái có hoàn cảnh riêng

Cuộc đời bao giờ hết nợ?
Nợ lúc ra đời oe oe tiếng khóc
Nợ lời ước hẹn trăm năm
Nợ câu thơ nước mắt
Nợ thiên đàng, nợ trần gian...

Nhắm mắt, nợ mơ hồ đâu đó
Mở mắt, bộn bề món nợ quê hương
Hỏi trời đất bao giờ trả được
Những nợ nần chồng chất nhân gian?
1997

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nợ