03/10/2023 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ quy
夜歸

Tác giả: Chu Đoan Thần - 周端臣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2019 07:51

 

Nguyên tác

側側梅寒戀客衣,
市樓燈比舊年稀。
酒徒歌伴凋零盡,
獨自吟詩月下歸。

Phiên âm

Trắc trắc mai hàn luyến khách y,
Thị lâu đăng bỉ cựu niên hi.
Tửu đồ ca bạn điêu linh tận,
Độc tự ngâm thi nguyệt hạ quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghiêng ngả cành mai vương áo thơ,
Đèn soi năm ấy hiếm hoi chờ.
Ca nhi bạn rượu ly tan hết,
Về một mình ngâm trăng lửng lơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đoan Thần » Dạ quy