23/06/2024 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 6
無題其六

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 10/09/2019 23:40

 

Nguyên tác

漏滴銅龍夜已深,
柳梢斜月弄疏陰。
滿園芳草年年恨,
剔盡燈花夜夜心。

Phiên âm

Lậu trích đồng long dạ dĩ thâm,
Liễu sao tà nguyệt lộng sơ âm.
Mãn viên phương thảo niên niên hận,
Dịch tận đăng hoa dạ dạ tâm.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đồng hồ rồng nhỏ giọt đêm khuya
Liễu ngọn trăng tà mờ bóng đùa
Vườn khắp cỏ thơm năm mỗi hận
Lòng người khêu hết hoa đèn khuya.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Vô đề kỳ 6