30/10/2020 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên quá khứ, như trên từng dãy núi
Над прошлым, как над горною грядой

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 07/10/2007 04:20

 

Nguyên tác

Над прошлым, как над горною грядой,
Твое искусство высится вершиной,
А без гряды истории седой
Твое искусство — холмик муравьиный.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Trên quá khứ, như trên từng dãy núi
Nghệ thuật của anh theo đó lên cao
Còn nếu thiếu những dãy lịch sử bạc đầu
Thì nghệ thuật của anh chỉ là tổ mối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Trên quá khứ, như trên từng dãy núi