26/01/2022 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Sái đích hầu nhi mê
點絳唇-耍的猴兒謎

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2007 06:42

 

Nguyên tác

溪壑分離,
紅塵遊戲,
真何趣?名利猶虛,
後事終難繼。

Phiên âm

Khê hác phân ly,
Hồng trần du hí,
Chân hà thú? Danh lợi do hư,
Hậu sự chung nan kế.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Suối khe nỡ bỏ mà đi,
Bụi hồng nào có thú gì mà chơi ?
Hão huyền danh lợi một đời.
"Việc sau" thôi thế thì thôi còn gì.
Bài này của Sử Tương Vân, trong hồi 50.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Điểm giáng thần - Sái đích hầu nhi mê