27/05/2022 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Trần Quốc Toản

Tác giả: Phan Kế Bính - 潘繼炳

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 05:55

 

Giỏi thay Trần Quốc Toản
Tuổi trẻ dư can đảm
Dốc bụng báo hoàng ân
Cả gan bình quốc nạn
Cờ bay. giặc hãi hùng
Giáo trở, quân tan rã
Lừng lẫy tiếng anh hùng
Giỏi thay Trần Quốc Toản
Nguồn: Việt thi (Trần Trọng Kim tuyển chọn và dịch), NXB Tân Việt, 1949

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Kế Bính » Vịnh Trần Quốc Toản