18/09/2021 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất đề - Hoàng khảo kiến thế nghiệp
失題-皇考建世業

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 07:57

 

Nguyên tác

皇考建世業,
餘從征四方。
櫛風而沐雨,
萬里蒙露霜。
劍戟不离手,
鎧甲為衣裳。

Phiên âm

Hoàng khảo kiến thế nghiệp,
Dư tòng chinh tứ phương.
Trất phong nhi mộc vũ,
Vạn lý mông lộ sương.
Kiếm kích bất ly thủ,
Khải giáp vi y thường.

Dịch nghĩa

Vua cha gây dựng nên cơ nghiệp cái thế,
Ta đi theo chinh chiến khắp bốn phương.
Lược gió (chải đầu) rồi mưa gội,
Vạn dặm ăn gió nằm sương.
Kiếm và kích không lúc nào dời tay,
Áo giáp đồng chính là áo mặc hằng ngày.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vua cha gây cơ nghiệp,
Ta theo khắp bốn phương.
Gió chải đầu mưa gội,
Ngàn dặm nếm tuyết sương.
Tay không dời kiếm kích,
Áo mặc chính giáp đồng.
Bài này được chép trong Thái bình ngự lãm, không có đề mục, được sáng tác vào thời gian đầu khi Tào Thực còn trẻ, thể hiện hoài bão kiến công lập nghiệp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Thất đề - Hoàng khảo kiến thế nghiệp