13/08/2020 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trèo lên cây khế nửa ngày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 09:54

 

Trèo lên cây khế nửa ngày,
Ai làm chua xót lòng này khế ơi!
Mặt trăng sánh với mặt trời
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng.
Mình ơi! Có nhớ ta chăng?
Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời.
Có bản không chép 2 câu cuối.

Sao Hôm, sao Mai, sao Vượt đều chỉ một ngôi sao Kim ở các thời điểm khác nhau. Mọc sớm từ buổi chiều gọi là sao Hôm, đến sáng hôm sau lại hiện ra trên bầu trời nên gọi là sao Mai. Có khi sao Hôm vượt lên đến đỉnh của bầu trời (nên còn gọi là sao Vượt) thì trăng mới mọc.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trèo lên cây khế nửa ngày