10/02/2023 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Níu bàn tay trăng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/02/2018 19:50

 

Níu bàn tay trăng sao cách xa
Ở tim tuyết trắng lòng xuân già
Giờ bò qua
Thêm tiếng gõ đau nhói
Mong một người dài dẫu thu tới
Khuya vỡ mộng
Mãi ngoài khơi
Cánh chim không đậu khuất bên đời.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Níu bàn tay trăng