15/08/2020 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp anh giữa đỗi đường trơn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 17:48

 

Gặp anh giữa đỗi đường trơn,
Lấy chi mà trả công ơn anh chừ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp anh giữa đỗi đường trơn