26/05/2024 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 1
順澤舟行洞海其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 15:12

 

Nguyên tác

一別清江十七秋,
豈知重上木蘭舟。
雨停風靜煙波裡,
徹夜憑橈聽棹謳。

Phiên âm

Nhất biệt thanh giang thập thất thu,
Khởi tri trùng thướng mộc lan chu.
Vũ đình phong tĩnh yên ba lý,
Triệt dạ bằng nhiêu thính trạo âu.

Dịch nghĩa

Từ biệt con sông trong đã mười bảy thu,
Ai hay lại bước trên chiếc thuyền mộc lan.
Mưa tạnh, gió dừng trong vùng khói sóng,
Suốt đêm tựa mái chèo nghe giọng hát bả trạo.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Xa sông mười bảy thu liền,
Đâu biết hôm nay lại xuống thuyền.
Mưa tạnh, gió dừng trong khói sóng,
Tựa chèo nghe giọng hát thâu đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 1