20/08/2022 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Khổng trưng sĩ
送孔徵士

Tác giả: Hoàng Phủ Tăng - 皇甫曾

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 08:22

 

Nguyên tác

谷口山多處,
君歸不可尋。
家貧青史在,
身老白雲深。
掃雪開松徑,
疏泉過竹林。
餘生負丘壑,
相送亦何心。

Phiên âm

Cốc khẩu sơn đa xứ,
Quân quy bất khả tầm.
Gia bần thanh sử tại,
Thân lão bạch vân thâm.
Tảo tuyết khai tùng kính,
Sơ tuyền quá trúc lâm.
Dư sinh phụ khâu hác,
Tương tống diệc hà tâm.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Trùng trùng núi biếc non xanh
Bạn về Cốc khẩu ẩn mình đâu đây
Tuổi già thanh thản áng mây
Nếp nhà thanh bạch xưa nay mấy người
Thông reo gió lạnh tuyết rơi
Ngõ xanh ánh trúc bóng soi suối dài
Gò hang ta lỡ phụ rồi
Mừng người về đó thảnh thơi sớm chiều
Một số sách thơ Đường cho bài thơ trên là của Quyền Đức Dư 權德輿. Trưng sĩ chỉ người đã từ quan hoặc được triều đình vời làm quan nhưng không nhận, như Đào Tiềm được gọi là Tĩnh tiết trưng sĩ 靖節徵士.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Tăng » Tống Khổng trưng sĩ