27/01/2022 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2006 07:08

 

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời.
Có sách chép tác giả bài này là Đặng Văn Bá (1873-1931).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Sống