23/10/2021 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dĩ lương
已涼

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 09:06

 

Nguyên tác

碧闌幹外繡簾垂,
猩血屏風畫折枝。
八尺龍須方錦褥,
已涼天氣未寒時。

Phiên âm

Bích lan cán ngoại tú liêm thuỳ,
Tinh huyết bình phong hoạ chiết chi.
Bát xích long tu[1] phương cẩm nhục,
Dĩ lương thiên khí vị hàn thì.

Dịch nghĩa

Màn che tú lệ rủ phía ngoài lan can màu xanh biếc
Bình phong đỏ thẫm có vẽ những cành cây khúc chiết
Cái chăn tám thước, đệm gấm vuông vức
Trời đã thấy mát mà chưa tới lúc lạnh

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Rèm thêu buông rủ trước hiên nhà
Hồng thắm bình phong bức bẻ hoa
Mảnh chiếu long tu cùng đệm gấm
Tiết trời đã mát rét chưa qua
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Một thứ cỏ dùng dệt chiếu rất tốt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Dĩ lương