06/06/2023 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người bỏ ta khi nào

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:34

 

Giữa trời khuya giá lạnh
Đá ghì chặt lấy nhau
Trở về nhà trống vắng
Người bỏ ta khi nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Người bỏ ta khi nào