04/07/2022 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân trung tuý ẩm ký Thẩm bát, Lưu tẩu
軍中醉飲寄沈八、劉叟

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 06:15

 

Nguyên tác

酒渴愛江清,
餘酣漱晚汀。
軟沙欹坐穩,
冷石醉眠醒。
野膳隨行帳,
華音發從伶。
數杯君不見,
都已遣沉冥。

Phiên âm

Tửu khát ái giang thanh,
Dư hàm sấu vãn đinh.
Nhuyễn sa y toạ ổn,
Lãnh thạch tuý miên tỉnh.
Dã thiện tuỳ hành trướng,
Hoa âm phát tòng linh.
Sổ bôi quân bất kiến,
Đô dĩ khiển trầm minh.

Dịch nghĩa

Rượu xong thấy khô cổ nên thích có được dòng sông trong để uống,
Trong miệng còn dư vị ngọt nên ban chiều tìm đến mà súc miệng.
Vì cát mềm nên ngồi thấy thoải mái,
Đá lổn nhổn làm tỉnh cơn say.
Bữa ăn ngoài đồng to hay nhỏ tuỳ theo lều cỏ,
Nhạc hay vang lên là theo vị nhạc trưởng.
Anh thấy chăng: chỉ vài chén,
Là đủ khiến người ta gục rồi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khát nồng, sông trong ưa,
Thừa ngọt bến tối súc.
Cát mềm ngồi thấy êm,
Đá lạnh say tỉnh giấc.
Tuỳ lều cỏ: ăn đồng,
Theo quan kèn: nghe nhạc.
Vài li anh nào hay,
Đủ để khiến ngã gục.
(Năm 764)

Có nơi chép tác giả bài này là Sướng Đương 暢當.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quân trung tuý ẩm ký Thẩm bát, Lưu tẩu