25/10/2021 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tý nguyên đán thọ phụ thân

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 21:13

 

Phiên âm

Kiêm đắc văn tinh dữ thọ tinh
Thiên tương ngũ phúc giáng khang ninh
Phi thanh phiên tại du hoè thị
Thiện chính phương lưu thực bách đình
Thế thượng thi quy trường bỉnh bỉnh
Tuyết trung tùng bách dũ thanh thanh
Đình vi kim nhật hà vi chúc
Nguyên đẳng Nam sơn dữ Bắc dần

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Kiêm cả văn chương lẫn thọ lâu
Trời cho năm phúc khoẻ làm đầu
Nổi danh học giỏi nơi trường ốc
Để tiếng thanh quan chốn bá hầu
Đời tụng rùa thiêng còn mãi mãi
Tuyết che tùng bách biếc càng lâu
Trước sân chúc thọ ngày sinh nhật
Bắc đẩu Nam sơn sánh dãi dầu
Bài thơ trên được rút từ tập Ngôn chí thi tập.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Nhâm Tý nguyên đán thọ phụ thân