07/08/2020 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề (II)

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 22/11/2009 05:13

 

Con trâu chưa dậy, mục còn chơi
Luống để cho ai những ngậm ngùi
Thằng mục đã về trâu đã dậy
Đời chưa đáng chán, chị em ơi!
(An Nam tạp chí, 1930)

Bìa An Nam tạp chí có vẽ hình bản đồ An Nam. Khi báo bị đình bản, có bạn đọc gửi thư đến toà soạn ví hình vẽ như hình con trâu nằm mà chủ báo Tản Đà là mục đồng đã bỏ đi chơi.

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Không đề (II)