24/09/2021 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ
秋思

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 19:50

 

Nguyên tác

夕照紅于燒,
晴空碧勝藍。
獸形雲不一,
弓勢月初三。
雁思來天北,
砧愁滿水南。
蕭條秋氣味,
未老已深諳。

Phiên âm

Tịch dương hồng vu thiếu,
Tình không bích thắng lam.
Thú hình vân bất nhất,
Cung thế nguyệt sơ tam.
Nhạn tứ lai thiên bắc,
Châm sầu mãn thuỷ nam.
Tiêu điều thu khí vị,
Vị lão dĩ thâm an.

Dịch nghĩa

Nắng chiều đỏ rực hơn lửa nung
Bầu trời tạnh ráo biếc xanh hơn màu lam
Mây có dạng thú vật không xác định
Trăng mùng ba hình vành cung
Chim nhạn nhớ về trời bắc
Tiếng chày đá buồn vang sông nam
Khí vị mùa thu thật não nùng
Tuy chưa già mà đã từng trải nhiều.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nắng xế hồng như lửa
Trời trong biếc mịt mùng
Mây thay hình thú vật
Trăng mới dạng vành cung
Trời bắc nhạn mong nhớ
Sông nam chày não nùng
Màu thu xơ xác thế
Còn trẻ đã lao lung.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thu tứ