22/09/2023 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khâm ban nhật thị Thanh Di điện cung ký
欽頒日侍清夷殿恭記

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 10:48

 

Nguyên tác

五脊瑤臺聳翠微
祥光雲擁映罘罳
鳳翔儀羽開宮扇
龍噴明珠繞殿墀
聖上臨軒方日出
老臣待漏正星稀
難將衰骨酬天眷
虔對南山祝壽眉

Phiên âm

Ngũ tích dao đài tửng thuý vi,
Tường quang vân ủng ánh phầu ty.
Phượng tường nghi vũ khai cung phiến,
Long phún minh châu nhiễu điện trì.
Thánh chủ lâm hiên phương nhật xuất,
Lão thần đãi lậu chính tinh hy,
Nan tương suy cốt thù thiên quyến,
Kiền đối nam sơn chúc thọ my.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngất trời năm mái đài cao,
Ánh mây lóng lánh rọi vào bình phong.
Quạt này như phượng xòe lông,
Đầy thềm châu ngọc như rồng phun rơi.
Vua ra vừa mọc mặt trời,
Tôi già đứng đợi từ hồi lặn sao.
Thân hèn khôn báo ơn sâu,
"Núi Nam" xin nói mấy câu chúc mừng.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 240

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Khâm ban nhật thị Thanh Di điện cung ký