08/08/2020 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gần chùa gọi Bụt bằng anh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2015 08:43

 

Gần chùa gọi Bụt bằng anh,
Thấy Bụt hiền lành bế Bụt đi chơi.
Khảo dị:
Gần chùa gọi Bụt là anh,
Trông thấy Bụt lành cõng Bụt đi chơi.
Gần chùa gọi Bụt bằng anh,
Thấy Bụt hiền lành, gọi Bụt bằng em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gần chùa gọi Bụt bằng anh