07/12/2021 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lang Sĩ Nguyên Bán Nhật Ngô thôn biệt nghiệp, kiêm trình Lý Trường quan
題郎士元半日吳村別業,兼呈李長官

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2008 09:21

 

Nguyên tác

半日吳村帶晚霞,
閒門高柳亂飛鴉。
橫雲嶺外千重樹,
流水聲中一兩家。
愁人昨夜相思苦,
閏月今年春意賒。
自歎梅生頭似雪,
卻憐潘令縣如花。

Phiên âm

Bán Nhật Ngô thôn đới vãn hà,
Nhàn môn cao liễu loạn phi nha.
Hoành vân lĩnh ngoại thiên trùng thụ,
Lưu thuỷ thanh trung nhất lưỡng gia.
Sầu nhân tạc dạ tương tư khổ,
Nhuận nguyệt kim niên xuân ý xa.
Tự thán Mai sinh[1] đầu tự tuyết,
Khước liên Phan lệnh[2] huyện như hoa.

Dịch nghĩa

Bán Nhật là thôn nước Ngô một vùng ráng chiều
Cửa nhàn trên cây liễu cao, mấy con quạ bay loạn xạ
Những dãy núi vắt ngang qua mây, ngoài là ngàn cây
Tiếng nước chảy, giữa đó là một hai mái nhà
Người u sầu tối hôm qua tương tư khổ sở
Tháng nhuận năm nay vẻ xuân còn xa vời
Đã thán tiếc Mai sinh đầu như tuyết
Lại thương cảm Phan lệnh, huyện như hoa

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Sương chiều lạnh Bán Nhật thôn
Quạ về tíu tít liễu buồn phất phơ
Suối tuôn róc rách quanh nhà
Ngày tàn nắng tắt sương mờ núi xanh
Thương ai trằn trọc thâu canh
Chờ xuân năm nhuận buồn tênh năm dài
Mai quân sao chậm được vời
Phan sinh đành phí một đời "Tài hoa"
[1] Tức Mai Thừa đời Hán Vũ Đế, khi được vua vời, đã già, lâm bệnh, chết trên đường về kinh.
[2] Tức Phan Nhạc đời Tấn, làm huyện lệnh Hà Dương, nổi tiếng thanh cần, phong nhã, tài mạo được đương thời hâm mộ nhưng công danh lận đận, bị quyền thần lấn áp. Phan rất yêu hoa, cho trồng đào khắp huyện thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Đề Lang Sĩ Nguyên Bán Nhật Ngô thôn biệt nghiệp, kiêm trình Lý Trường quan