13/07/2020 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã trót nhúng tay thùng chàm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 14:04

 

Đã trót nhúng tay thùng chàm,
Chẳng xanh thì cũng phải làm cho xanh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã trót nhúng tay thùng chàm