30/11/2021 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai biết rết mấy chân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 16:51

 

Đố ai biết rết mấy chân,
Cầu Ô mấy nhịp, chợ Đồng Xuân mấy người?
- Em ơi rết ba mươi sáu chân,
Cầu Ô ba mươi sáu nhịp, chợ Đồng Xuân ba mươi sáu người.
Khảo dị:
Đố anh con rết mấy chân,
Núi Đầu Mâu mấy thước, chợ Hôm mấy người?
Đố bay con rết mấy chân,
Cầu Ô mấy nhịp chợ Dinh mấy người?
Chợ Dinh bán áo con trai,
Chợ trong bán chỉ, chợ ngoài bán kim.
Đố anh con rết mấy chân,
Cầu Ô mấy nhịp chợ Dinh mấy người?
Mấy người bán áo con trai,
Chợ trong bán chỉ, chợ ngoài bán kim.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai biết rết mấy chân