28/10/2021 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Xa xa phía chân trời”
“Am fernen Horizonte”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2017 08:17

 

Nguyên tác

Am fernen Horizonte
Erscheint, wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Thürmen,
In Abenddämmrung gehüllt.

Ein feuchter Windzug kräuselt
Die graue Wasserbahn;
Mit traurigem Tacte rudert
Der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal
Leuchtend vom Boden empor,
Und zeigt mir jene Stelle,
Wo ich das Liebste verlor.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Xa xa phía chân trời
Chập chờn như ảo ảnh
Cùng tháp cao thị trấn
Ẩn hiện giữa mây chiều

Làn hơi ẩm phủ đều
Sóng lăn tăn gợn nhẹ
Người lái thuyền khua nhẹ
Mái chèo buồn làm sao

Nẻo xa ánh trời chiều
Bừng hiện lên lần nữa
Và mách tôi đúng chỗ
Đã mất người tôi yêu
Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Xa xa phía chân trời”