25/09/2021 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái bàn tay đang sống
This living hand

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2008 16:57

 

Nguyên tác

This living hand, now warm and capable
Of earnest grasping, would, if it were cold
And in the icy silence of the tomb,
So haunt thy days and chill thy dreaming nights
That thou wouldst wish thine own heart dry of blood
So in my veins red life might stream again,
And thou be conscience-calmed--see here it is--
I hold it towards you.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Cái bàn tay đang sống đây, ấm nồng và có thể
Ôm chặt say sưa - nếu đến khi lạnh cứng
Và nằm lặng im trong băng giá của ngôi mồ
Nó sẽ ám lâu ngày tháng của cô
Sẽ làm những giấc mộng đêm của cô thêm lạnh lẽo
Đến nỗi cô muốn vắt tim cô cạn máu
Cho những mạch của tôi đỏ lại dòng đời
Và thế là cô yên tâm
                    - Nào xem nó, nó đây -
Tôi chìa ra cho cô đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Cái bàn tay đang sống