09/12/2022 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn từ kỳ 1
挽詞其一

Tác giả: Vương Xứng - 王偁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 20:20

 

Nguyên tác

濕雲如醉護輕塵,
黃蝶東風滿四鄰。
新綠只疑銷曉黛,
落紅猶記掩歌唇。

Phiên âm

Thấp vân như tuý hộ khinh trần,
Hoàng điệp đông phong mãn tứ lân.
Tân lục chỉ nghi tiêu hiểu đại,
Lạc hồng do ký yểm ca thần.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mây ướt như say đỡ bụi rơi
Bướm vàng gió lạnh khắp trong ngoài
Chỉ ngờ biếc mới nhoà xanh sớm
Còn nhớ nắng tà hát che môi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xứng » Vãn từ kỳ 1