23/01/2022 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cấm yên

Tác giả: Mộng Tuyết - Thái Thị Úc

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2015 01:19

 

Vật uống món ăn đành đã hết
Có tiền không gạo biết đâu mua
Ruộng vườn trống trải đồng không cỏ
Không vụ chiêm không vụ mùa

Mạ mới gieo xong đã gặt liền
Mái tranh không sợi khói vươn lên
Thử thì bất tỉ thanh minh tiết
Để sự trù trung đã cấm yên
Mùa đói năm 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mộng Tuyết » Cấm yên