03/10/2022 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mong thư

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 22:27

 

Trạm đưa thư, những thư ai,
Thư mình hoặc chậm, ngày mai đưa vào;
Mai qua, nào thấy âm hao,
Ngày nào cũng bẵng như ngày nào thôi!
Tại trường Nữ Sư phạm Hà Nội, 1919

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Mong thư