07/08/2020 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự tạm bợ

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 14:10

 

Cái bàn gỗ tạp, cái ghế long chân,
Ý nghĩ và việc làm đều vá víu...
Chỗ ở cứ khất lần tạm bợ,
Chúng ta tưởng
      thời thanh xuân chỉ mới bắt đầu!

Nhưng thời gian cứ trôi
Thời gian thẳng thừng dễ sợ...
Cái tạm bợ đã thành một đời
Cái tạm bợ đã thành vĩnh cửu!
1979

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Sự tạm bợ