05/02/2023 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ hiệp tá Chu Khuê Ưng Đồng tiên sinh nhàn cư mạn hứng nguyên vận kỳ 1
步協佐周圭膺桐先生閒居漫興原韻其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 06/01/2015 14:39

 

Nguyên tác

破寂床頭數卷詩,
青林黑塞夢魂飛。
凌雲可到慚無翼,
測海難乾恨有蠡。
五斗折腰疏俗狀,
一杯在手說閒機。
山僧野老如相問,
甘話連朝不厭遲。

Phiên âm

Phá tịch sàng đầu sổ quyển thi,
Thanh lâm hắc tái[1] mộng hồn phi.
Lăng vân khả đáo tàm vô dực,
Trắc hải nan can hận hữu ly (lê).
Ngũ đẩu chiết yêu[2] sơ tục trạng,
Nhất bôi tại thủ thuyết nhàn ky (cơ).
Sơn tăng dã lão như tương vấn,
Cam thoại liên triêu bất yếm trì.

Dịch nghĩa

Ngâm vang vài quyển thơ để trên đầu giường
Mơ màng hồn bay bổng xa đến tận nơi rừng xanh quan ải
Mong bay đến tận mây cùng nhưng thẹn không có cánh
Khó tát cạn nước biển rộng vì chỉ có cái gáo nhỏ
Cứ cảnh cúi lòn vì vài ba lon gạo
Rãnh rỗi tay cầm ly rượu nói chuyện cơ trời
Gặp nói chuyện với bác nhà quê, với thầy chùa trên núi
Cứ chuyện trò liên tục sáng cho tới trưa không chán

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Tiêu khiển đầu giường mấy quyển thơ
Nhớ thương bạn cũ mộng hồn mơ
Tức không cánh chắp bay mây tít
Hận phải bầu con tát biển mờ
Xa tục cúi lòn vì đấu gạo
Thư nhàn thêu chuyện để say sưa
Lão quê chùa núi thầy còn hỏi
Cứ chuyện huyên thuyên sáng đến trưa
Nguyên chú: "Hưu trí thời kỳ" 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).

[1] Chỉ chuyện nhớ bạn. Ý thơ Ðỗ Phủ.
[2] Ðời Tấn, Ðào Tiềm từ quan nói "Ngô bất năng vi ngũ đẩu mễ chiết yêu, quyền quyền sự hương lý tiểu nhân" 吾不能為五斗米折腰,拳拳事鄉里小人 (Ta không vì năm đấu gạo mà phải cúi lòn, suốt ngày hầu hạ bọn tiểu nhân trong làng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bộ hiệp tá Chu Khuê Ưng Đồng tiên sinh nhàn cư mạn hứng nguyên vận kỳ 1