20/09/2020 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta như ngãi Phan Trần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2015 17:08

 

Đôi ta như ngãi Phan Trần,
Khi xa ngàn dặm khi gần nên đôi.
Khảo dị:
Đôi ta như ngãi Phan Trần,
Khi xa ngàn dặm, khi gần đôi bên.
Đôi ta như ngãi Phan Trần,
Khi xa ngàn dặm, khi gần bên đôi.
Hai ta kết nghĩa Châu Trần,
Khi xa ngàn dặm, khi gần tấc gang.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta như ngãi Phan Trần