23/10/2021 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thư em mới viết cho anh”
“Der Brief, den du geschrieben”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/02/2007 02:04

 

Nguyên tác

Der Brief, den du geschrieben,
Er macht mich gar nicht bang;
Du willst mich nicht mehr lieben,
Aber dein Brief ist lang.

Zwölf Seiten, eng und zierlich!
Ein kleines Manuskript!
Man schreibt nicht so ausführlich,
Wenn man den Abschied gibt.

Bản dịch của (Không rõ)

Bức thư em mới viết
Chẳng làm anh hãi hùng
"Em không yêu anh nữa"?
Nhưng thư dài vô cùng

Mười hai trang chữ bé
Một bản thảo tuyệt hay
Không ai viết như thế
Khi người ta chia tay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Thư em mới viết cho anh”