28/06/2022 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo phát Giao Nhai sơn hoàn Thái Thất tác
早發交崖山還太室作

Tác giả: Thôi Thự - 崔曙

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 08:12

 

Nguyên tác

東林氣微白,
寒鳥急高翔。
吾亦自茲去,
北山歸草堂。
仲冬正三五,
日月遙相望。
蕭蕭過潁上,
曨曨辨少陽。
川冰生積雪,
野火出枯桑。
獨往路難盡,
窮陰人易傷。
傷此無衣客,
如何蒙雪霜。

Phiên âm

Đông lâm khí vi bạch,
Hàn điểu cấp cao tường.
Ngô diệc tự tư khứ,
Bắc Sơn quy thảo đường.
Trọng đông chính tam ngũ,
Thật nguyệt dao tương vọng.
Tiêu tiêu quá Dĩnh Thượng,
Lung lung biện thiếu dương.
Xuyên băng sinh tích tuyết,
Dã hoả xuất khô tang.
Độc vãng lộ nan tận,
Cùng âm nhân dị thương.
Thương thử vô y khách,
Như hà mông tuyết sương.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Rừng đông hơi mờ trắng
Chim lạnh chợt liệng ngang
Ta cũng về núi Bắc
Trở lại chốn thảo đường
Ngày rằm tháng mười một
Trời trăng ngóng hai phương
Chầm chậm qua Dĩnh Thượng
Loang loáng ánh tịch dương
Sông băng thêm tuyết đọng
Dâu khô lửa nội tràn
Đi lẻ đường dài dặc
Năm tàn dễ buồn thương
Thương cho khách không áo
Làm sao chống tuyết sương
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Thự » Tảo phát Giao Nhai sơn hoàn Thái Thất tác